QUI ĐỊNH CHUNG

VỀ VIỆC XÂY DỰNG NHÀ MÁY TRONG KCN LONG GIANG

Căn cứ:

Nhà đầu tư cần nghiên cứu Qui định này để tiến hành thiết kế và thi công nhà máy:

Giấp phép xây dựng do Ban quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Tiền Giang cấp với trình tự như sau:

Vị trí đấu nối điện, cấp nước, thoát nước thải từ nhà máy vào hệ thống chung của KCN Long Giang do Cty TNHH Phát triển KCN Long Giang chỉ định. Nhà đầu tư hoặc đơn vị thiết kế công trình phải liên hệ với Phòng Quản lý Công trình của KCN Long Giang để được hướng dẫn cụ thể.

Lưu ý: Hệ thống thoát nước mưa và hệ thống thoát nước thải của nhà máy phải là hai hệ thống riêng biệt.

Trong quá trình thực hiện, Qui định này có thể được bổ sung các điều khoản khác nếu cần và sẽ được thông báo đến các đơn vị thi công.

Tải tài liệu