Waste water treatment JP

watertreament-tieude-nhat

ロンジャン工業団地内に所在する工場は以下の排水基準を満たす必要があります。

 

番号

項目

単位

1類

2類

3類

1

温度

oC

40

45

45

2

pH

-

5.5~9

5~9

5~9

3

臭気

-

不快でないこと

不快でないこと

不快でないこと

4

 色度 pH=7

 

20

30

50

5

BOD5 (20oC) 

mg/l

200

300

400

6

COD

mg/l

300

450

600

7

浮遊物質

mg/l

100

200

300

8

ヒ素

mg/l

0.05

0.08

0.1

9

水銀

mg/l

0.005

0.005

0.005

10

mg/l

0.1

0.3

0.5

11

カドミウム

mg/l

0.02

0.02

0.02

12

六価クロム

mg/l

0.05

0.08

0.1

13

三価クロム

mg/l

0.2

0.6

1

14

mg/l

1.6

1.6

1.6

15

亜鉛

mg/l

2.7

2.7

2.7

16

ニッケル

mg/l

0.2

0.5

1

17

マンガン

mg/l

0.5

0.7

1

18

mg/l

1

3

5

19

mg/l

0.2

0.6

1

20

シアン化物

mg/l

0.07

0.09

0.1

21

フェノール

mg/l

0.05

0.05

0.1

22

鉱油類

mg/l

4

4

4

23

動植物油脂類

mg/l

10

10

10

24

残留塩素

mg/l

1

1.5

2

25

PCB

mg/l

0.002

0.002

0.002

26

有機系塩素化合物

mg/l

0.3

0.7

1

27

有機塩素系殺虫剤

mg/l

0.1

0.1

0.1

28

硫黄化合物

mg/l

0.2

0.4

0.5

29

フッ素化合物

mg/l

4

4

4

30

塩化物

mg/l

500

550

600

31

アンモニア態窒素

mg/l

4

4

4

32

全窒素

mg/l

15

35

60

33

全りん

mg/l

4

5

6

34

大腸菌群

MPN/100ml

3000

4000

5000

35

全アルファ線強度

Bq/l

0.1

0.1

0.1

36

全ベータ線強度

Bq/l

1.0

1.0

1.0

 

Photo---waste-water-treatment watertreatman02
thiết kế thi công gian hàng hội chợ triển lãm
thiet ke thi cong gian hang hoi cho trien lam
exhibition booth contractor in vietnam
phan mem quan ly khu cong nghiep
phần mềm quản lý khu công nghiệp
phan mem quan ly tinh dien nuoc
phần mềm quản lý tính điện nước
giai phap bigdata
giải pháp bigdata