Vị trí

In bài này
VietnamMap3

Khu công nghiệp Long Giang (LJIP) tọa lạc tại tỉnh Tiền Giang với khoảng cách khoảng 50 km đến Tp Hồ Chí Minh về phía Tây Nam.  Giao thông giữa Tp. Hồ Chí Minh và tỉnh Tiền Giang hết sức thuận lợi nhờ có đường cao tốc Trung Lương.

  VietnamMap-phai2-2-vi
Một số thông số tham khảo:
Thành phố Hồ Chí Minh -  trung tâm kinh tế của Việt Nam
  o    Diện tích: 2.095 km2
  o    Dân số (năm 2019): 8.993.082 người    
  o    GDP đầu người (năm 2016): 5.400 USD     
Tỉnh Tiền Giang – tỉnh đồng bằng sông Cửu Long tiêu biểu
  o    Diện tích: 2.510,61 km2
  o    Dân số (năm 2018): 1.762.300 người    
  o    GDP đầu người (năm 2018): 2.037 USD