Liên hệ

In bài này
tieude-lien-he-vi

Tên công ty: Công ty TNHH Phát Triển Khu Công Nghiệp Long Giang
Địa chỉ: Xã Tân Lập 1, huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang, Việt Nam
ĐT: (+84) (273) 384.9777,(+84) (273) 3849.888 , (+84) (273) 364.2728
Fax: (+84) (273) 364.2722
Số di động (tiếng Anh/Trung) :  (+84) 907.623.868 (Mr.Yu), email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Số di động (tiếng Trung): (+84) 933.875.588           (Mr.Weng), email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Số di động (tiếng Việt/Trung): (+84) 704.891.666 (Ms.Thảo), email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Số di động (tiếng Việt/Anh): (+84) 978.258.571   (Ms.Hòa), email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.