Hội nghị trực tuyến Sơ kết công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2017

In bài này

Ngày 30/5, Chính phủ tổ chức Hội nghị trực tuyến Sơ kết công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2017 và công bố chỉ số cải cách hành chính năm 2016 của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hoà Bình, Trưởng Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính Chính phủ chủ trì hội nghị. Tại điểm cầu Tiền Giang, tham dự có ông Trần Thanh Đức, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng lãnh đạo các sở, ngành tỉnh có liên quan.

08 06 2017c

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu Tiền Giang


Báo cáo của Chính phủ cho biết, trong 6 tháng đầu năm, các thành viên Ban Chỉ đạo tiếp tục tham mưu cho Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, điều hành về công tác cải cách hành chính với trọng tâm cải thiện môi trường kinh doanh, khuyến khích khởi nghiệp, phát triển doanh nghiệp, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, hướng đến hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hoà Bình, Trưởng Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính Chính phủ nhấn mạnh: Các Bộ, ngành, địa phương cần tiếp tục triển khai đồng bộ các nội dung cải cách hành chính theo quy định; quán triệt nghiêm túc các kết luận, chỉ thị của Thủ tướng về đẩy mạnh cải cách hành chính; tập trung rà soát cắt giảm và đơn giản hoá thủ tục hành chính theo quy định nhằm tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp trong việc giải quyết thủ tục hành chính…

(Theo:http://tiengiang.gov.vn/vPortal/4/625/1205/108608/Hanh-chinh/Hoi-nghi-truc-tuyen-So-ket-cong-tac-cai-cach-hanh-chinh-6-thang-dau-nam-2017-.aspx)

Người viếtPhạm Thị Ngọc Chơn