Dịch vụ hàng hải

In bài này
shipping-services-vi
Để nắm thông tin về các dịch vụ vận tải biển và mức phí, nhà đầu tư có thể liên hệ trực tiếp một số công ty dịch vụ vận tải biển tiêu biểu ở Tp. Hồ Chí Minh dưới đây.  Giá vận tải thường thay đổi tùy theo loại hàng hóa, tuyến, giá thị trường, số lượng và tần suất đơn hàng, v.v....
www.vinalines.com.vn
www.vinalinescontainer.com
www.vinalines-shipping.com
www.saigonship.com.vn
www.vitranschart.com.vn
www.container-transportation.com
www.samco.com.vn
www.intertrans.com.vn

 

CangSaiGon