Human Resources ZH

human-image
tieu-de-trang-Human-Resources-hoa

前江省人口约 180 万;此外,还有近邻前江省的九龙江平原各省市的劳动力丰富。大部分劳动力为年轻、能干、勤劳。
 

我们估计在 LJIP 15 km 半径范围内约有 80 万至 100 万人口在新福县、朱城县、美萩市、丐礼县、左高县及一部分隆安省新安市等地盘上生活。

Link to website of Tien Giang University

thiết kế thi công gian hàng hội chợ triển lãm
thiet ke thi cong gian hang hoi cho trien lam
exhibition booth contractor in vietnam
phan mem quan ly khu cong nghiep
phần mềm quản lý khu công nghiệp
phan mem quan ly tinh dien nuoc
phần mềm quản lý tính điện nước
giai phap bigdata
giải pháp bigdata