Location ZH

VietnamMap3

龙江工业园 (LJIP) 位于前江省,距胡志明市西南部 50 km。新建的中良高速公路使胡志明市与前江省之间的交通十分顺利。

  VietnamMap-phai2-2-hoa
参考参数:
胡志明市-越南经济中心
  o    面积: 2,095 km2
  o    人口 (2019年): 8,993,082 人
  o    人均GDP (2016年): 5,400 USD   
前江省– 九龙江平原代表省市
  o    面积: 2,510.61 km2
  o    人口 (2018年): 1,762,300 人  
  o    人均 GDP ( 2018年): 2,037 USD 
thiết kế thi công gian hàng hội chợ triển lãm
thiet ke thi cong gian hang hoi cho trien lam
exhibition booth contractor in vietnam
phan mem quan ly khu cong nghiep
phần mềm quản lý khu công nghiệp
phan mem quan ly tinh dien nuoc
phần mềm quản lý tính điện nước
giai phap bigdata
giải pháp bigdata