General Plan of LJIP ZH

hinhnhamaygeneral tieu-de-trang-General-Plan-hoa
LJIP 总面积为 540 ha, 包括:

•         厂房建设用地:  383.25 ha (70,97%)
•        技术工程用地: 13,43 ha (2,49%)
•        交通道路: 48.31 ha (8,95%)
•        绿化及水面: 66,58 ha (12,33%)
•        停放场地: 1,42 ha (0,26%)
•        行政服务中心用地: 27,01 ha (5%)

001-master-plan-Long-Giang-IP-Tieng-Hoa

thiết kế thi công gian hàng hội chợ triển lãm
thiet ke thi cong gian hang hoi cho trien lam
exhibition booth contractor in vietnam
phan mem quan ly khu cong nghiep
phần mềm quản lý khu công nghiệp
phan mem quan ly tinh dien nuoc
phần mềm quản lý tính điện nước
giai phap bigdata
giải pháp bigdata