General Plan of LJIP ZH

hinhnhamaygeneral tieu-de-trang-General-Plan-hoa
LJIP 总面积为 540 ha, 包括:
  • 工业用地: 357,59 ha (66,22%)
  • 基础设施用地: 13,37 ha (2,48%)
  • 内部路道用地: 64,13 ha (11,88%)
  • 绿化用地: 70,18 ha (13%)
  • 仓库用地: 20,94 ha (3,88%)
  • 娱乐、服务区用地: 13,79 ha (2,55%)
001-master-plan-Long-Giang-IP-Tieng-Hoa
thiết kế thi công gian hàng hội chợ triển lãm
thiet ke thi cong gian hang hoi cho trien lam
exhibition booth contractor in vietnam
phan mem quan ly khu cong nghiep
phần mềm quản lý khu công nghiệp
phan mem quan ly tinh dien nuoc
phần mềm quản lý tính điện nước
giai phap bigdata
giải pháp bigdata