Waste water treatment ZH

tieu-de-trang-Waste-water-treatment-hoa
区内企业排放污水时要达到龙江工业园排出废水的标准,具体如下:

 

参数 单位 第一级 第二级 第三极 第四极
1 温度  oC  40  45  45  45
2 氢离子活度( pH )  - 5.5 至 9 5 至 9 5 至 9 5 至 9
3 味道  - 不难 受 不难 受 不难 受 不难 受
4 Co-Pt pH=7 色号,pH度  

20

30

50

50

5 BOD5 ( 20oC ) 生化需氧量  mg/l

200

300

400

500

6 COD 化学需氧量  mg/l

300

450

600

800

7 悬浮体  mg/l

100

200

300

300

8 Asen  mg/l

0,05

0,08

0,1

0,1

9 汞(水银)  mg/l

0,005

0,007

0,01

0,01

10  mg/l

0,1

0,3

0,5

0,5

11 Cadimi  mg/l

0,005

0,008

0,01

0,01

12 铬 (VI)  mg/l

0,05

0,08

0,1

0,1

13 铬 (III)  mg/l

0,2

0,6

1

1

14  mg/l

2

2

2

2

15  mg/l

3

3

3

3

16  mg/l

0,2

0,4

0,5

0,5

17  mg/l

0,5

0,7

1

1

18  mg/l

1

3

5

5

19  mg/l

0,2

0,6

1

1

20 氰化物 (Xianua)  mg/l

0,07

0,09

0,1

0,1

21 酚 (Phenol)  mg/l

0,1

0,1

0,1

0,1

22 矿物油  mg/l

5

5

5

5

23 动植物的油脂  mg/l

10

15

20

20

24 余氯  mg/l

1

1,5

2

2

25 (多氯联苯)PCBs  mg/l

0,003

0,007

0,01

0,01

26 保护植物化学品: 有机磷  mg/l

0,3

0,7

1

1

27 保护植物化学品: 有机氯  mg/l

0,1

0,1

0,1

0,1

28 Sunfua  mg/l

0,2

0,4

0,5

0,5

29 Florua  mg/l

5

7

10

10

30 Clorua  mg/l

500

550

600

600

31 铵 (按氮计算)  mg/l

5

7

10

10

32 总氮  mg/l

15

35

60

60

33 总磷  mg/l

4

5

6

6

34 Coliform  MPN/100ml

3000

4000

5000

5000

35 总放射活度 α  Bq/l

0,1

0,1

0,1

0,1

36 总放射活度 β  Bq/l

1,0

1,0

1,0

1,0

 

Photo---waste-water-treatment watertreatman02
thiết kế thi công gian hàng hội chợ triển lãm
thiet ke thi cong gian hang hoi cho trien lam
exhibition booth contractor in vietnam
phan mem quan ly khu cong nghiep
phần mềm quản lý khu công nghiệp
phan mem quan ly tinh dien nuoc
phần mềm quản lý tính điện nước
giai phap bigdata
giải pháp bigdata