Waste water treatment ZH

tieu-de-trang-Waste-water-treatment-hoa
区内企业排放污水时要达到龙江工业园排出废水的标准,具体如下:

 

参数 单位 第一级 第二级 第三极
1 温度  oC  40  45  45
2 氢离子活度( pH )  - 5.5 至 9 5 至 9 5 至 9
3 味道  - 不难 受 不难 受 不难 受
4 色号(铂-钴 )Co-Pt,  氢离子活度(pH )=7    20  30  50
5 生化需氧量 BOD5 ( 20oC )  mg/l  200  300  400
6 化学需氧量 COD  mg/l  300  450  600
7 悬浮体  mg/l  100  200  300
8 Asen  mg/l  0,05  0,08  0,1
9 汞(水银)  mg/l  0,005  0,005  0,005
10  mg/l  0,1  0,3  0,5
11 Cadimi  mg/l  0,02  0,02  0,02
12 铬 (VI)  mg/l  0,05  0,08  0,1
13 铬 (III)  mg/l  0,2  0,6  1
14  mg/l 1,6  1,6 1,6
15  mg/l  2,7 2,7  2,7
16  mg/l  0,2  0,5 1
17  mg/l  0,5  0,7  1
18  mg/l  1  3  5
19  mg/l  0,2 0,6  1
20 氰化物 (Xianua)  mg/l  0,07  0,09  0,1
21 酚 (Phenol)  mg/l  0,05  0,05  0,1
22 矿物油  mg/l  4  4 4
23 动植物的油脂  mg/l  10  10  10
24 余氯  mg/l  1  1,5  2
25 (多氯联苯)PCBs  mg/l  0,002  0,002  0,002
26 保护植物化学品: 有机磷  mg/l  0,3  0,7  1
27 保护植物化学品: 有机氯  mg/l  0,1 0,1  0,1
28 Sunfua  mg/l  0,2  0,4  0,5
29 Florua  mg/l  4  4  4
30 Chlorine  mg/l  500  550  600
31 铵 (按氮计算)  mg/l  4  4 4
32 总氮  mg/l  15  35  60
33 总磷  mg/l  4  5  6
34 Coliform  MPN/100ml  3000  4000  5000
35 总放射活度 α  Bq/l  0,1  0,1  0,1
36 总放射活度 β  Bq/l  1,0  1,0  1,0

 

Photo---waste-water-treatment watertreatman02
thiết kế thi công gian hàng hội chợ triển lãm
thiet ke thi cong gian hang hoi cho trien lam
exhibition booth contractor in vietnam
phan mem quan ly khu cong nghiep
phần mềm quản lý khu công nghiệp
phan mem quan ly tinh dien nuoc
phần mềm quản lý tính điện nước
giai phap bigdata
giải pháp bigdata