Tiza

tieu-de-trang-tiza-hoa
TIZA (前江省工业园管理委员会的简称) 为投资商提供下列服务:
  • 给投资商咨询关于国家政府机关的政策及规定。
  • 新投资项目审批及投资执照签发
  • 建筑执照签发
  • 区内企业运营活动的国家管理。
Tiza 办事处
地址: 前江省美萩市第4坊Nam Ky Khoi Nghia路第27号
传真: (+84) (73) 387.1808
电话:
  • 办公室: (+84) (273) 387.1808
  • 规划、建设及投资管理室: (+84) (273) 387.9917
  • 劳动及企业管理室: (+84) (273) 388.6524/ (+84) (273) 388.7337/(+84) (273) 397.7004
thiết kế thi công gian hàng hội chợ triển lãm
thiet ke thi cong gian hang hoi cho trien lam
exhibition booth contractor in vietnam
phan mem quan ly khu cong nghiep
phần mềm quản lý khu công nghiệp
phan mem quan ly tinh dien nuoc
phần mềm quản lý tính điện nước
giai phap bigdata
giải pháp bigdata