Contact us ZH

tieudecontact

在越南

公司名称: 龙江工业园发展有限责任公司
地址: 越南前江省新福县新立第一社
电话: (+84) (723) 384.9888, (+84) (723) 384.9777, (+84) (723) 364.2728
传真: (+84) (723) 364.2722 
与余先生手机联络:(+84) 907.623.868 , (英语-汉语), 邮件地址:  该Email地址已收到反垃圾邮件插件保护。要显示它您需要在浏览器中启用JavaScript。
与 先生手机联络:(+84) 9338.755.88       (汉语), 邮件地址:该Email地址已收到反垃圾邮件插件保护。要显示它您需要在浏览器中启用JavaScript。
与阮女士手机联络:(+84) 704.891.666(越语-汉语), 邮件地址:该Email地址已收到反垃圾邮件插件保护。要显示它您需要在浏览器中启用JavaScript。
与阮女士手机联络:(+84) 978.258.571 (越语-英语), 邮件地址:该Email地址已收到反垃圾邮件插件保护。要显示它您需要在浏览器中启用JavaScript。

在中国

与金东先生手机联络:+86-18066291878  ( 汉语), 邮件地址:   该Email地址已收到反垃圾邮件插件保护。要显示它您需要在浏览器中启用JavaScript。

 

 

thiết kế thi công gian hàng hội chợ triển lãm
thiet ke thi cong gian hang hoi cho trien lam
exhibition booth contractor in vietnam
phan mem quan ly khu cong nghiep
phần mềm quản lý khu công nghiệp
phan mem quan ly tinh dien nuoc
phần mềm quản lý tính điện nước
giai phap bigdata
giải pháp bigdata