hinhnhamaygeneral tieudegeneral
Total area of LJIP: 540 ha, including:
  • Land for factory: 383.25 ha (70,97%)
  • Land for technical project: 13,43 ha (2,49%)
  • Traffic road: 48.31 ha (8,95%)
  • Land for tree and lake: 66,58 ha (12,33%)
  • Pier, parking: 1,42 ha (0,26%)
  • Land for administration center: 27,01 ha (5%)

tn 001-master-plan-Long-Giang-tongthe

thiết kế thi công gian hàng hội chợ triển lãm
thiet ke thi cong gian hang hoi cho trien lam
exhibition booth contractor in vietnam
phan mem quan ly khu cong nghiep
phần mềm quản lý khu công nghiệp
phan mem quan ly tinh dien nuoc
phần mềm quản lý tính điện nước
giai phap bigdata
giải pháp bigdata