Investment Procedure ZH

工作内容 投资 商 LONG JIANG IPD  政府机关
留地 投资商与 Long Jiang IPD 签约土地租赁协议书  
付给 Long Jiang IPD 土地租金总额的 10%作为押金  
申请投资执照手续 准备需要文件
(按此下载文件)
提交到工业园管理委员会(TIZA审批
协助投资商,若有要求 批准单位: 省人民委员会, 时限: 约1à3 个月取决于各项目工艺流程的复杂性
投资执照颁发之后 投资商付给 Long Jiang IPD 第一期的土地租金款额  按此查看执照表格
营业执照登记及刻公章 投资商填表并签名确认 协助投资商,若有要求 地点: 行政服务中心
时限: 1个星期
签约土地租赁正式合同及土地移交 与 Long Jiang IPD 签约土地租赁正式合同 土地租赁合同在公证机关公证, 时限: 1 2
Long Jiang IPD 移交土地给投资商  
投资商付给 Long Jiang IPD 第二期的土地租金款额  
申请建筑执照包括三种文件: 1/呈送环保评估及方案 协助投资商找咨询单位,若有要求 地点: 环境资源部
时限: 45
2/呈送消防方案 协助投资商找咨询单位,若有要求 地点: 消防警察局
时限: 1个星期
3/呈送厂房图及建筑设计   地点: 行政服务中心
时限: 1个星期
建设 在建设施工期间内,投资商的建筑公司与Long Jiang IPD 签临时供给水电的各服务合同  按此查看一 般 规 定关于在龙江工业园区内的厂房建设
开始建设 协助投资商,若有要求.投资商可以确定承包商及造价后委托龙江建造(免收委托管理费)
投资商与Long Jiang IPD 协商关于连接电路、给水管、污水管处等事宜
土地使用权证转让 投资商支付土地租金总额的90%之后 提交给投资商转让土地使用权的相关文件 地点: 行政服务中心
时限: 约 1个月
投资商付给 Long Jiang IPD 第三期的土地租金款额  
投资商从Long Jiang IPD 收到土地使用权证  按此查看执照表格
运营 投资商与Long Jiang IPD签约水电供给及污水处理的各服务合同等。  
 开始运营 协助投资商,若有要求 在政府机关 Tiza 的管理下

 

thiết kế thi công gian hàng hội chợ triển lãm
thiet ke thi cong gian hang hoi cho trien lam
exhibition booth contractor in vietnam
phan mem quan ly khu cong nghiep
phần mềm quản lý khu công nghiệp
phan mem quan ly tinh dien nuoc
phần mềm quản lý tính điện nước
giai phap bigdata
giải pháp bigdata