Nước Sạch

Highcharts Example

water-supply-vi

KCN Long Giang tự cung cấp nước cho các nhà máy trong KCN.

Về chất lượng

Nước được khoan lên từ các giếng nước ngầm và được xử lý theo tiêu chuẩn quốc gia đối với nước sinh hoạt. Các mẫu nước được gửi đi kiểm nghiệm ở Viện Pasteur Tp.Hồ Chí Minh theo định kỳ hàng tháng để luôn đảm bảo chất lượng nước.  (Xem kết quả kiểm nghiệm nước, click tại đây).

Về công suất

Hiện tại tổng công suất cung cấp nước là 5.000m3 một ngày, tuy nhiên mức tiêu thụ  thấp là 540 m3, đạt tỉ lệ 10.8%. 

Khi mức tiêu thụ tăng, công suất cung cấp nước có thể tăng lên đến 48.000 m3 một ngày. 

 

power-suply01
BẢNG SỐ LIỆU NƯỚC THEO NĂM
BẢNG SỐ LIỆU ĐIỆN NƯỚC (m3)
           Tháng
Năm
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Tích lũy năm
2010
5,963
5,037
6,740
8,323
8,350
9,877
8,782
10,108
9,992
8,395
6,817
9,944
98,328
2011
7,050
6,862
10,940
12,954
10,655
11,609
10,305
8,365
8,615
10,800
12,213
11,921
122,289
2012
11,983
13,131
16,111
14,869
13,459
10,665
11,560
13,286
11,119
 12,995
 13,166
 12,675
155,019
2013
16,151
13,577 
16,757 
18,904 
17,842 
17,830 
17,133 
16,125 
17,157 
 14,903
 15,936
 17,643
199,958
2014
17,236
15,320
23,608
19,863
18,783
23,236
25,327
24,278
21,963
21,470
23,691
21,514
256,289
2015
28,455
27,270
32,635
37,240
39,123
27,476
23,540
30,624
28,129
24,224
32,323
31,431
362,470
2016
35,247
34,007
43,758
53,254
48,961
49,148 43,529
54,948
57,626
53,309 64,304
61,575
599,666
2017
68,365 44,906 46,351                    
thiết kế thi công gian hàng hội chợ triển lãm
thiet ke thi cong gian hang hoi cho trien lam
exhibition booth contractor in vietnam
phan mem quan ly khu cong nghiep
phần mềm quản lý khu công nghiệp
phan mem quan ly tinh dien nuoc
phần mềm quản lý tính điện nước
giai phap bigdata
giải pháp bigdata