Labour Situation

Highcharts Example
labour-situation-vi
Do đặc thù ngành nghề, hầu hết các dự án trong LJIP đều sử dụng ít công nhân.  Tổng số công nhân cả khu trong tháng 3 năm 2017 ghi nhận là 12000 công nhân (thuộc 20 nhà máy: Hailiang, Sunjin Vina Mekong, Honoroad, Xindongya, Uni-Bran,Jiang Nan, Feng Zhang.v.v). 

 

 

laboursituation01
SỐ LƯỢNG LAO ĐỘNG HẰNG NĂM
Số lượng lao động 
Đơn vị tính : Lao Động
      Tháng 

Năm
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Lao động
trong năm
2010
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
484
507
507
2011
511
523
552
616
614
635
625
611
611
628
635
667
667
2012
783
766
767
788
783
790
752
762
755
702
757
 1324
1324
2013
1322
1339 
1437 
1510 
1520 
1874
1885
1885
1905
1926
1941
1946
1946
2014
1950
1950
1950
1950
1980
1995
2008
2010
2010
2100
2100
2100
2100
2015
2100
2300
2400
2480
2800
3300
3700
3890
3960
4100
4500
4800
4800
2016
5400
5800
6000
6500
6900
7450
7670
8400
8400
9600
10900
12000
12000
2017 12000 12100 12400                    
thiết kế thi công gian hàng hội chợ triển lãm
thiet ke thi cong gian hang hoi cho trien lam
exhibition booth contractor in vietnam
phan mem quan ly khu cong nghiep
phần mềm quản lý khu công nghiệp
phan mem quan ly tinh dien nuoc
phần mềm quản lý tính điện nước
giai phap bigdata
giải pháp bigdata