tieu-de-environment-protect-law

龙江工业园区内企业入园投资的建设许可证办理手续程序

 

1.新投资项目:

项目获得签发投资执照后,进行办理建设许可证时需要实施以下手续程序:

Quy Trinh XD 1 ch

1.1   1/500比例的明细规划办理程序

Quy Trinh XD 2 ch

批准单位:前江省新福县人委会

1.2建设许可证申请程序:

 Quy Trinh XD 3 ch

备注:

-       签批单位:前江省工业区管委会

-       消防审批单位:前江省消防和救护公安部门

-       投资资金150亿以上的项目:基础设计、施工设计图纸(审核工作需要实施两个步骤)

-       投资资金150亿以下的项目:施工设计图纸。

-       设计审核部分:

I级项目:将由专职部级审批

II级以上项目:将由前江省工业区管委会审批

按第06/2022/TT-BXD号通知书区分工程级别。

-       建设许可申请的法律文件:

消防审批文件;

设计审核文件;

设计审批文件;

获得审批的设计图纸;

投资执照;

营业执照;

土地使用权证;

1/500比例规划文件批文(对于面积5公顷以上的项目);

环境影响评估文件;

现行规定的其他文件

1.3 竣工工程的完工投入使用手续办理程序

Quy Trinh XD 4 ch

备注:

-       完工通知书签批单位:前江省工业区管委会

-       消防验收单位:前江省消防和救护公安部门

thiết kế thi công gian hàng hội chợ triển lãm
thiet ke thi cong gian hang hoi cho trien lam
exhibition booth contractor in vietnam
phan mem quan ly khu cong nghiep
phần mềm quản lý khu công nghiệp
phan mem quan ly tinh dien nuoc
phần mềm quản lý tính điện nước
giai phap bigdata
giải pháp bigdata